Ankieta oceny potencjału usług turystycznych w Bieszczadach nad Soliną

Uwaga!

Ankieta dla prac badawczych B+R była udostępniona w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Obecnie wypełnienie Ankiety pozwoli na zebranie danych w celu tendencji potrzeb turystów i ich bieżącej analizy. Zapraszamy do jej wypełnienia i dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w kształtowaniu oferty turystycznej wg Państwa potrzeb.Ocena potencjału usług turystycznych w Bieszczadach nad Soliną

Badanie turystów pod kątem ich potrzeb i oczekiwań względem usług związanych z sektorem turystycznym.

Celem tego badania jest zebranie danych oraz opinii turystów na temat usług turystycznych oferowanych w Bieszczadach nad Soliną. Badanie jest anonimowe. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym. Wypełnienie ankieta zajmie nie więcej niż 10 minut.

Wybierz z listy rozwijalnej Tak lub Nie. W przypadku udzielenia odpowiedzi „Tak” należy zakończyć wypełnianie ankiety, gdyż wypełniający ankietę nie powinien mieszkać w powiecie, dla którego przeprowadzane jest badanie.
Wybierz z listy rozwijalnej Tak lub Nie. W przypadku udzielenia odpowiedzi „Tak” należy zakończyć wypełnianie ankiety, gdyż wypełniający ankietę nie powinien pracować w powiecie, dla którego przeprowadzane jest badanie.
Wybierz z listy rozwijalnej Tak lub Nie. W przypadku udzielenia odpowiedzi „Nie” należy zakończyć wypełnianie ankiety, gdyż wypełniający ankietę powinien mieć co najmniej 16 lat skończonych.

Ocena potencjału usług turystycznych w Bieszczadach nad Soliną

Badanie turystów pod kątem ich potrzeb i oczekiwań względem usług związanych z sektorem turystycznym.

Celem tego badania jest zebranie danych oraz opinii turystów na temat usług turystycznych oferowanych w Bieszczadach nad Soliną. Badanie jest anonimowe. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym. Wypełnienie ankieta zajmie nie więcej niż 10 minut.

Proszę wybrać z jakiego województwa jest Pan/Pani.
Wybierz z listy rozwijalnej z jakiego przedziału wiekowego jest Pan/Pani?
Wybierz z listy rozwijalnej Poziom wykształcenia.
Wybierz z listy rozwijalnej roczną ilość wycieczek turystycznych.
Wybierz z listy rozwijalnej ilość rocznych wyjazdów w Bieszczady.
Wybierz z listy rozwijalnej liczbę korzystania z pensjonatu w Bieszczadach.
Wybierz z listy rozwijalnej czas na pojedynczy wyjazd wypoczynkowy.
Wybierz z listy rozwijalnej zadowolenie z ofert pensjonatów w Bieszczadach.
Wybierz z listy rozwijalnej korzystanie lub nie z pensjonatu w Bieszczadach z wyposażeniem nawiązującym do kultury i tradycji Łemków i Bojków.
Wybierz z listy rozwijalnej korzystanie lub nie z pensjonatu w Bieszczadach z wyposażeniem posiadającym motywy zwierzęce np. niedźwiedzia, jelenia, wilka, żubra, orła, łosia, itp.
Wybierz z listy rozwijalnej korzystanie lub nie z pensjonatu w Bieszczadach zawierającego opisy wyposażenia nawiązującego do dawnej kultury i tradycji.
Wybierz z listy rozwijalnej korzystanie lub nie z pensjonatu w Bieszczadach zawierającego opisy zwierząt.
Wybierz z listy rozwijalnej korzystanie lub nie z pensjonatu w Bieszczadach zawierającego opisy QR.
Wybierz z listy rozwijalnej korzystanie lub nie z pensjonatu w Bieszczadach zarządzanego systemem informatycznym wykorzystującym dane biometryczne.
Wybierz z listy rozwijalnej korzystanie lub nie z pensjonatu w Bieszczadach w którym tablet służy do kompleksowej obsługi.
Wybierz z listy rozwijalnej z jakich źródeł było korzystane.
Wybierz z listy rozwijalnej czego dotyczyły informacje poszukiwane.
Wybierz z listy rozwijalnej ilość znalezionych lub nie w sieci Internet ofert pensjonatów w Bieszczadach z udostępnionym wirtualnym wnętrzem, terenem, lokalizacją z lotu ptaka.
Wybierz z listy rozwijalnej chęć zobaczenia lub nie w sieci Internet ofert pensjonatów w Bieszczadach z udostępnionym wirtualnym wnętrzem, terenem, lokalizacją z lotu ptaka.
Wybierz z listy rozwijalnej iczbę posiadanych dzieci.
Wybierz z listy rozwijalnej zabieranie lub nie dzieci na wyjazd wypoczynkowy.
Wybierz z listy rozwijalnej zainteresowanie lub nie pensjonatem w Bieszczadach oferującym edukację regionu i informatyczną.
Wybierz z listy rozwijalnej 3 aturty zwiazane z wypoczynkiem.
Wybierz z listy rozwijalnej 3 aturty zwiazane z wypoczynkiem.
Wybierz z listy rozwijalnej zakres kwoty wydatkowania na neden wyjazd wypoczynkowy.
Wybierz z listy rozwijalnej zainteresowanie lub nie pensjonatem w Bieszczadach oferującym nagrywanie np. przy pomocy dronu, aparatu fotograficznego 4K.
Proszę wpisać liczby z obrazka.

Stwórz swój własny mikroklimat!

Misją firmy Hat-Bud jest zapewnienie wysokiej jakości przy relatywnie niskiej cenie.

Doceniamy współpracę z każdym Klientem, zapewniając bezpieczeństwo budowy, przemyślaną konstrukcję oraz atrakcyjną cenę.

Specjalizujemy się w produkcji i montażu domów z drewna zarówno rekreacyjnych jak i mieszkalnych. Używamy wysokiej jakości drewna iglastego - sosna, jodła, modrzew. Jako producent domów szkieletowych posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie, a domy z drewna to nasza pasja.

Copyright © 2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C. ANNA KORBECKA, WIESŁAW KORBECKI, CZESŁAW KORBECKI
P.W. Hat-Bud s.c. A.W.Cz.Korbecki, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 25, tel. 13 43 53 994, 603 205 518, fax: 13 43 53 460
www.hat-bud.com.pl, e-mail: biuro@hat-bud.pl, jozef.szubrycht@hat-bud.pl; tel.: +48 603 205 518

Wyszukiwarka