Miejsce Piastowe,  dnia 17.08.2017r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C. informuje, że zamówienie publiczne na budowę budynków pensjonatu w Bóbrce, Gmina Solina, ogłoszonego dnia 17.05.2017r. zostało unieważnione z przyczyn nieotrzymania dofinansowania projektu pn. "Gościnność na miarę XXI wieku - wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Hat - Bud S.C. poprzez budowę ośrodka wypoczynkowego w Bieszczadach" nr: RPPK.01.04.01-18-0308/16 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

17.08.2017 roku , Krzysztof Korbecki,  pełnomocnik

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (06_Informacja o unieważnieniu-Hat_Bud_Bud.pdf)06_Informacja o unieważnieniu-Hat_Bud_Bud.pdf 406 kB

 

 

 

 

 

 

Miejsce Piastowe,  dnia 17.05.2017 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C.
ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe
telefon: 13 43 53 994, 603 205 518; faks: 13 43 53 460
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.hat-bud.pl  

OGŁOSZENIE

Adres do korespondencji:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C.
ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe
telefon: 13 43 53 994, 603 205 518; faks: 13 43 53 460
Osoba uprawniona do kontaktu:  Krzysztof Korbecki - pełnomocnik
tel. +48 660 744 807, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C., zaprasza do składania ofert na budowę budynków pensjonatu w Bóbrce, Gmina Solina, na działkach
o numerach ewidencyjnych: 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną w formie PDF w niniejszym Ogłoszeniu jak i również z możliwością zapoznania się z nią w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Gościnność na miarę XXI wieku - wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Hat - Bud S.C. poprzez budowę ośrodka wypoczynkowego w Bieszczadach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0308/16.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków pensjonatu w Bóbrce, Gmina Solina, na działkach o numerach ewidencyjnych: 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną w formie PDF w niniejszym Ogłoszeniu jak i również z możliwością zapoznania się z nią w siedzibie Zamawiającego.

Budowa pensjonatu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku pensjonatu. Przyjęte rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi zawarte w art.5, ust.1 prawa budowlanego, oraz warunków technicznych i decyzji o warunkach zabudowy. Teren objęty inwestycją - opracowaniem nie jest zabudowany – będzie to nowa inwestycja. Ukształtowanie terenu nie ulegnie zasadniczym zmianą. Obiekt będzie 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej - 489,26 m2, kubatura - 2220,00 m3. Wykonane zostaną: fundamenty, konstrukcja nośna trzpienie i podciągi, strop nad parterem, schody – żelbetowe, dach – konstrukcja drewniana – tradycyjna, ściany działowe murowane, trzony wentylacyjne – murowane z pustaków systemowych keramzytowych, trzon kominowy – systemowy, ceramiczny.

Roboty wykończeniowe - wewnętrzne: podłogi i posadzki, izolacja termiczna tynki – cementowo – wapienne, wykładziny ścian, malowanie ścian – farby lateksowe.

Wykończenie zewnętrzne : ściany zewnętrzne okna i drzwi – aluminium i PCV, rynny i rury spustowe – stalowe, obróbki blacharskie – blacha ocynkowana.

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Zostaną wykonane: instalacje techniczne i przemysłowe, wentylacja, C.O. ,instalacje elektryczne i odgromowe, wod. kan.

Budowa 6 domków rekreacyjnych

Będą to budynki 2 kondygnacyjne z użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia, przekryty dachem 2 spadowym.

Dane techniczne 1 budynku: pow. zabudowy - 62,57 m2 kubatura - 457,76 m3. Budynki stanowiły będą jedną zwartą bryłę komponująca się z krajobrazem. Przyjęte rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi zawarte w art.5.ust.1 prawa budowlanego, oraz warunków technicznych. Zachowane zostanie również bezpieczeństwo konstrukcji. Zastosowany system szkieletu drewnianego, dach konstrukcji drewnianej pokryty blacho-dachówką, strop nad parterem drewniany, schody na poddasze drewniane (ażurowe) zapewnią prawidłową pracę konstrukcji.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe : fundamenty – ławy fundamentowe betonowe, ściany fundamentowe , ściany zewnętrzne parteru i piętra, ściany wewnętrzne, strop nad parterem – drewniany wsparte na legarach, słupki pod legarami, słupki konstrukcji ramy,  dach – konstrukcji drewnianej.

Roboty wykończeniowe:

wewnętrzne: podłogi i posadzki (poddasze - podłoga drewniana, parter - gres.), izolacja przeciwwilgociowa – pozioma - izolacja termiczna - pozioma i pionowa, tynki wewnętrzne – gładź szpachlowa na płytach kartonowo – gipsowych;

zewnętrzne: pokrycie dachu – blacho-dachówka w kolorze naturalnej dachówki, tynki parteru – na styropianie – mineralne, ściany szczytowe – szalunek drewniany w poziomie, okna i drzwi – drewniane, rynny i rury spustowe w kolorze dachu, obróbki blacharskie w kolorze dachu, podbicie okapów – boazeria drewniana w kolorze naturalnym, cokół – tynk na żywicy imitujący piaskowiec, balustrada tarasu – drewno w kolorze naturalnym, podłoga tarasu – deski drewniane bite ażurowo, zabudowa przestrzeni pod tarasem – drewno (deski) bite ażurowo.

Zagospodarowanie terenu

Wokół ośrodka zaplanowano wykonanie stojaków rowerowych, ławek, wiaty śmietnikowej, położenie kostki brukowej. Wykonany zostanie zjazd z drogi głównej, odwodnienie liniowe oraz droga żwirowa. Na terenie obiektu zaplanowano również zieleń (wykonanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów).

Wykonanie muru oporowego

Realizując zalecenia określone w warunkach zabudowy wydanych dla zaplanowanej inwestycji Wnioskodawca planuje wykonanie muru oporowego. Zadanie obejmowało będzie roboty ziemne, przygotowawcze, wykopy, drenaże, prace przy fundamentach, wykonanie umocnień, fundamentów, podstawy muru i jego ścian, a także zbrojenia. Wybrane rozwiązanie techniczne odpowiada wymaganiom wynikającym z usytuowania i przeznaczenia zjazdu. Zaplanowano go tak, aby spełniał wymagania bezpieczeństwa ruchu na drodze, zabezpieczał przed spływem wód oraz aby zapewnić naturalne spływy wód powierzchniowych. W związku z tym, że planowany zjazd służył będzie gościom indywidualnym jaki przystosowany zostanie dla wymiarów gabarytowych pojazdów typu autokary - projektowany zjazd jest tym samym w pełni powiązany z poszczególnymi zadaniami i wydatkami w projekcie gdyż umożliwi dostęp dla gości pensjonatu i

sześciu domków bliźniaczych całorocznych.

Kompleks Wellness&SPA

Będą to 2 budynki, w których stworzony zostanie kompleks SPA. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zgłoszenie budowy. Będą to budynki rekreacji indywidualnej, wolnostojące, parterowe, przykryte dachem jedno-spadowym. Powierzchnia zabudowy 35 m2 x dwa budynki kubatura-123,90 m3xdwa budynki, powierzchnia użytkowa dla dwóch budynków: 58,16 m2. Realizacja obejmie wykonanie: fundamentów (betonowe w formie ław), ścian (murowano, drewniane), dach (drewniany, blacho-dachówka). Wykonane zostaną instalacje wod-kan, elektryczna, grawitacyjna. Wykonane zostaną prace w pomieszczeniu sauny solnej (Ściany sauny wykonane z brył lub cegieł z soli himalajskiej, ławki w saunie wykonane z drewna, sufit wykonany z niepalnej mieszanki klejowo-gipsowej imitujący sklepienie naturalnej jaskini ze stalaktytami, światłowody) oraz łaźni (ściany, sufit, podłoga łaźni wyłożone odizolowane wodoszczelną płytą budowlaną, ławy do łaźni parowej wykonane są w z materiałów o właściwościach termoizolacyjnych i paroizolacyjnych).

Kod CPV: 

45212110-0 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych
45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Warunki udziału w postępowaniu:

Składający ofertę powinien:

 • być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 • posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponować potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone z wykorzystaniem wzoru oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.

Termin składania oraz otwarcia ofert

 • Oferty na dostawę przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C., ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe do dnia 31-05-2017 r. do godziny 18.00.
 • Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na budowę budynków pensjonatu w Bóbrce”. Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 • Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31-05-2017 r.
  o godzinie 1830. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Dostawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę. Oferta musi być w języku polskim.
 • Termin związania ofertą wynosi 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2018 roku.

Powiat: 

 • leski

Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji: członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • nie pozostawaniu z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 75%,
 • warunki gwarancji – 25%.

Sposób wyliczenia punktów.

Dla kryterium cena - 75%:

Oznaczenia:

Ofc_min  - Wartość netto oferty cenowo najniższej,

Ofc - Wartość netto oferty ocenianej,

Pkc - punkty w kryterium.

Wzór wyliczający punkty:

Pkc =  { Ofc_min/Ofc } * 100 * 75% [pkt]

Dla kryterium warunki gwarancji - 25%:

Oznaczenia:

Ofg_max  - największa liczba miesięcy gwarancji w ofercie,

Ofg - liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej,

Pkg - punkty w kryterium.

Wzór wyliczający punkty:

Pkg =  { Ofg/Ofg_max} * 100 * 25% [pkt]

Wzór wyliczający zsumowane punkty:

Oznaczenia:

Pkcg - punkty zsumowane z ww. kryteriów

Pkcg =  { Pkc + Pkg } [pkt]

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Pozostałe postanowienia i warunki

 • SIWZ, formularz oferty, wzór umowy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Stwórz swój własny mikroklimat!

Misją firmy Hat-Bud jest zapewnienie wysokiej jakości przy relatywnie niskiej cenie.

Doceniamy współpracę z każdym Klientem, zapewniając bezpieczeństwo budowy, przemyślaną konstrukcję oraz atrakcyjną cenę.

Specjalizujemy się w produkcji i montażu domów z drewna zarówno rekreacyjnych jak i mieszkalnych. Używamy wysokiej jakości drewna iglastego - sosna, jodła, modrzew. Jako producent domów szkieletowych posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie, a domy z drewna to nasza pasja.

Copyright © 2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C. ANNA KORBECKA, WIESŁAW KORBECKI, CZESŁAW KORBECKI
P.W. Hat-Bud s.c. A.W.Cz.Korbecki, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 25, tel. 13 43 53 994, 603 205 518, fax: 13 43 53 460
www.hat-bud.com.pl, e-mail: biuro@hat-bud.pl, jozef.szubrycht@hat-bud.pl; tel.: +48 603 205 518

Wyszukiwarka